مباحث اموزشی در این برنامه :

 

1.اشنایی با حروف انگلیسی همراه با 3 مثال با تلفط انگلیسی

 

در مرحله اول کودکان با حروف کوچک و بزرگ الفبا اشنا خواهند شد و برای هر کدام 3 مثال داده شده همراه با تلفظ انها

 

2.تشخیص مثال های مرتبط با هر حرف

 

در این مرحله حروف بر روی جعبه نمایش داده می شود و در هر مرحله 4 مثال اورده شده و کودک با توجه به اموزشی که در مرحله اول دیده باید حیوانی که با اول ان حرف شروع می شود را تشخیص دهد

 

3.پیدا کردن کلمات حبابی

در این مرحله گوینده یک کلمه را می گوید و کودک باید حرف های ان کلمه را در حباب ها پیدا کند و به این صورت کودکان به خوبی با کلمات و صوت انگلیسی انها اشنا خواهند شد

 

 

4.جورچین کلمات

 

در این مرحله اسامی مختلفی به صورت نا مرتب قرار دارند و کودک می  بایست با چیدن درست پازل ها ان کلمات را پیدا کنند و بعد از چیدن صحیح کلمات ان شی یا حیوان به همراه تلفظش ظاهر می شود در واقع در این بازی کودک با طبف وسیعی از مثال های جالب انگلیسی اشنا خواهد شد و در عین بازی خوداگاهی انها افزایش پیدا خواهد کرد

 

این مجموعه بی نظیر دارای گرافیک بسیار بالا و صدا گذاری کاملا متفاوت و حرفه ای می باشد  و در غالب بازی اموزش های ارزشمندی به کودکان شما خواهد داد