ترجمه مقاله انگلیسی isi با عنوان : A framework of E-SCM multi-agent systems in the fashion industry -2008 چارچوبی از سیستم‌های چند عاملی مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (E-SCM) در صنعت مُد مقاله انگلیسی همراه با ترجمه تعداد صفحات مقاله انگلیسی:21 تعداد صفحات ترجمه فارسی:32 چکیده فارسی زنجیره تأمین صنعت مُد پر از عدم اطمینان و پیش‌بینی ناپذیری است. بنابرای ...