ترجمه مقاله A web-based multi-perspective decision support system for informationsecurity planning با عنوان :

" سیستم پشتیبان تصمیم چند معیاره تحت وب برای برنامه ریزی مطمئن اطلاعات" به همراه نسخه اصلی مقاله برای دانلود قرار گرفت

↓پرداخت و دانلود

چکیده:

      با افزایش آشکار سازی و آسیب پذیری در برابر حملات سایبری ، بسط و گسترش اسلوبها و سیستمهایی که قادر به سرو کار داشتن با ماهیت پیچیده و متنوع شرایط تصمیم گیری در مدیریت و برنامه ریزی امنیتی می باشند ، ضروری بنظر می رسد. در این مقاله ، مبنای نظری ، سبک و طرح یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری چند جانبه (DSS) تحت وب و یک چار چوب تصمیم گیری چند معیاره که با امنیت و نظریه تصمیم سازگار می باشد را ارائه می دهیم.

مقدمه :      در محیط تجارت رقابتی و پویا ، سازمانها بطور روز افزون   متکی به فن آوری اطلاعات بخاطر راندمان و کارایی افزایش یافته و بخاطر تامین مزیت رقابتی می باشند . متاسفانه ، با حضور همه جانبه فن آوری اطلاعات (IT)، آشکار سازی و افشای اطلاعات و آسیب پذیری در برابر حملات سایبری افزایش می یابد. مطابق گفته موسسات پژوهشی در این زمینه سالیانه هزاران میلیون دلار به  سیستمهای اطلاعاتی آسیب وارد می شود .در مجله Information week یک ضرر 6/1  تریلیون دلاری برای اقتصاد جهانی و خسارت 266 میلیاردی در درون ایلات متحد امریکا گزارش شده است

 

برای دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله کلیک کنید

↓پرداخت و دانلود