لوله کشی در فرایند های صنعتی ,صنایع دریایی ,انتقال مواد , مصارف شهری و ... دارای کاربرد های گسترده است.در این فایل اموزشی به طور مفصل به اموزش این موضوع پرداخته می شود .این فایل به زبان فارسی و به صورت pdf در 190 صفحه می باشد. ...