دوره ها ی کامل استاندارد اعتبار بخشی

 ← دانلود اسلاید احیای مقدماتی بزرگسالان:

دریافت
عنوان: احیای مقدماتی بزرگسالان
حجم: 9.43 مگابایت
توضیحات: اسلاید احیای مقدماتی بزرگسالان


filesell


دوره ها ی کامل استاندارد اعتبار بخشی شامل:

احیای مقدماتی بزرگسالان
ارتباط موثر در سازمان
اطفاء حریق و امداد و نجات
ایمنی بیمار
کلیات بهداشت محیط
ایمنی وسلامت شغلی
کنترل عفونت (اداری)
کنترل عفونت ( پرستاری )
کنترل عفونت (خدمات)
مدیریت بحران
مدیریت خطر
مهارتهای رفتاری وارتباطی
نقش کارکنان در تشخیص ارزشها و عقاید گیرندگان خدمت(پرستاری)
نقش کارکنان در تشخیص ارزشها و عقاید گیرندگان خدمت(عمومی)

برای دریافت فایلهای تمامی دوره ها اینجا کلیک کنید.