بهترین زمان شروع تغذیه کمکی پایان 6 ماهگی است زیرا : 1- دخائر آهن بدن شیرخوار در حوالی 6 ماهگی به حداقل می رسد0 2- شیر به تنهایی قادر به رفع نیازهای غذائی بدن پس از 6 ماهگی نیست0 3- برای دندان در آوردن جویدن امری مفید است0 4- شیرخوار در حوالی 6 ماهگی برای پذیرش غذاهای نیمه جامد آمادگی دارد0 5- تکامل تغذیه ای بخشی از تکامل عومی بدن است0 6- اگر تغذیه تکمیلی دیرتر از موعد مقرر شروع شود پذیرش آن توسط شیرخوار مشکلتر خواهد شد0 متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت فو ...