رام فارسی و تست شده

قابلیت رایت با فلش تولز

مناسب برای حذف ویروس Monkey Test