قدرت تاکتیکی خود را محک بزنید (پاورپلی 14)Power Play 14 - Test Your Tactics by Daniel King سطح: بازیکنان مسابقات، پیشرفته مدت زمان: 6 ساعت محصول: chessbase دی وی دی کامل نسخه کم حجم قابلیت پخش کامپیوتربا نرم افزارهای چس بیس و فریتزقیمت در سایت اصلی 29.99 یورو در این مجموع آموزشی استاد بزگ دنیل کینگ ارائه میکند: شرح الگوهای تاکتیکی مهم و رایج چگونگی استفاده بازیکنان قوی از دانش تاکتیکیشان تست و تمرین قدرت تاکتیکی شما اما این یک آزمون متفاوت است اگرچه تاکید ...