مقاله ترجمه شده منطق فازی و روش RULA برای ارزیابی ریسک کاری این مقاله ترجمه شده در 6 صفحه می باشد. فایل اصلی به صورت پی دی اف به زبان انگلیسی و ترجمه مقاله به صورت فایل ورد می باشد. بخشی از ترجمه مقاله به صورت زیر است: چکیده امروزه، بهره وری یکی از مهمترین جنبه های یک کسب و کار محسوب می شود، مفهوم بهره وری نه تنها سود بالاتر را نشان می دهد، بلکه از کارآمدی منابع آنها استفاده می کند، که مبتنی بر قصد یا هدف سازمان است. یکی از مهمترین منابع، منابع انسانی است، که در مورد بهره وری صحبت می کند ...