برنامه کاربردی قرعه کشی با نرم افزار اکسل بهمراه کد برنامه نویسی و ویژگی های ذیل: 1. کاربر پسند 2. محیط گرافیکی 3. راحتی کار 4. امکان ورود هر گونه اطلاعات برای قرعه کشی 5. قرعه کشی بدون تکرار 6. دسترسی به کد وجود دارد ...