دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته زراعت 4 دوره و کشاورزی13 دوره سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته زراعت کشاورزی به همراه جواب نکته : دارابودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های زراعت اکولوژی زراعی ، فیزیولوژی زراعی، تولیدات گیاهی، تکنولوژی بذر ، علفهای بذر ، گیاهپزشکی، مهندسی آب و خاکشناسی و کشاورزی برای متقاضیان شرکت در آزمون این رشته الزامی است بعد از پرداخت آنلاین وجه سوالات به ایمیل شما ارسال خواهد ...