پاورپوینت کامل کتاب فنون و روش های مشاوره دکتر عبدالله شفیع آبادی ویژه دانشجویان و اساتید رشته روانشناسی و سایر رشته های وابسته آماده ارائه *** A z i m o مبتکر شیوه نوین آموزش مجازی برای اولین بار در کشور کتاب خود را به صورت پاورپوینت تحویل بگیرید... پیشنهاد کتاب از شما ... پاورپوینت از ما.... فقط کافیست نام کتاب خود را به یکی از روش های زیر برای ما ا ...