آیا لغات کمی میدانید؟ آیا دایره لغات ضعیفی دارید؟ آیا در هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی دچار مشکل می شوید؟ راه کار شما پیش ماست، همه آنچه نیاز دارید تا لغات خود را افزایش دهید اینجا در این کتاب است. اگر می خواهید هنگام مکالمه روان و صحیح صحبت کنید و از لغات درست استفاده کنید، پس حتما این کتاب نیاز شماست. از جمله ویژگی ها و مزایای این کتاب: فصل بندی بر اساس نیاز زبان آموزطبقه بندی لغات بر اساس ریشه آنهالغات پیشرفته تر و کاربردی تر نسبت به محصولات مشابهانواع لغات ادبی و رسمی برای مکاتبات رسمیخرید ...