کتاب دیکشنری آمریکایی لانگمن - ویرایش چهارم
 کتاب دیکشنری آمریکایی لانگمن - ویرایش چهارم ناشر کتاب: Pearson زبان دیکشنری انگلیسی و در 1201 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ویژگی های کتاب: تشریح کامل بیش از 55000 واژه و عبارت زبان انگلیسی و بیش از 36000 جمله نمونه یک دیکشنری ایده آل برای زبان پژوهان، مدرسان، تاجران و توریست ها ...