در این آموزش یاد خواهیم گرفت که حرکت فلش رو در میان ساختمان ها در نرم افزار افتر افکت شبیه سازی کنیم. ...