توجه این اموزش دارای 4 فایل مجزا می باشد که بعضی سایت های سودجو اقدام به فروش تقلبی این پکیج نموده اند اموزش تصویری و کامل توتال استیشن لایکا به صورت تصویری و کلیه منوها و تنطیمات اولیه اموزش تمامی مراحل نقشه برداری به صورت حرفه ای اموزش رفرنس لاین به صورت کامل و فایل مجزا اموزش پیاده کردن نقاط به صورت کامل و فایل مجزا با این اموزش وارد حرفه نقشه برداری شوید ...