کمودو 10 نسخه اورجینال Komodo 10 نسخه 32 بیتی و 64 بیتی یکی از قویترین موتورهای شطرنج حال حاضر در جهان برنامه شطرنج # 1 در جهان قیمت در سایت اصلی 99 دلار Komodo chess engine کومودو بالاتر از همه در لیست مسابقات بزرگ شطرنج( CEGT ، CCRL ، IPON ) و قهرمان TCEC است. کومودو متفکر GM لری کافمن معرفی کومودو 10 [2016 مارس 23] حدود 60 واحد ریتینگ قوی تر از کومودو 9 و شامل چند پارامتر های جدید.