مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران (در بخش گیاهان زینتی)
 مجموعه مقالاتی ارزشمند با 103 صفحه در ارتباط با گیاهان زینتی که به شما ایده ها ی نابی در ارتباط با پژوهش در این زمینه میدهد. ...