ورزش های ایزومتریک و ایزوتونیک
 مقاله با عنوان ورزش های ایزومتریک و ایزوتونیک در فرمت ورد در 12 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: ورزش های ایزومتریک و ایزوتونیک پاسخ قلبی عروقی به ورزش های ایزوتونیک پاسخ قلبی عروقی به ورزش های ایزومتریک ورزشکاران مسابقه ای و تفریحی شدت فعالیت بدنی تعیین شدت تمرین با کمک روش ضربان قلب تعیین شدت تمرین با کمک آستانه بی هوازی مرگ ناگهانی در ورزش تعریف مرگ ناگهانی در اثر ورزش علل مرگ ناگهانی در ورزشکاران ورزشکاران جوان (30 سال و کمتر) ورزشکارا ...