کتاب Step by Step Korean 1 through 15 Action Verbs نویسنده: Dr. In Ku Kim-Marshall کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 40 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...