خصوصیات فایل: این پروژه در 143 صفحه با فرمت ورد می باشد.

دانلود رایگان مقدمه و فصل اول و منابع با فرمت pdf


مقدمه

سیستم های خبره برنامه های کامپیوتری هستند که نحوه تفکر یک متخصص در یک زمینه خاص را پشتیبانی می کنند.این نرم افزارها الگوهای منطقی که یک متخصص بر اساس آنها تصمیم گیری می کند,شناسایی کرده و سپس بر اساس آن الگوها, مانند انسان تصمیم گیری می کنند.

در واقع بیشتر دست آوردهای هوش مصنوعی در زمینه تصمیم گیری و حل مسئله بوده که اصلی ترین موضوع سیستم های خبره را شامل می شود.به عبارت دیگر به آن نوع از برنامه های هوش مصنوعی که به سطحی از خبرگی می رسند که می توانند به جای یک متخصص در یک زمینه خاص تصمیم گیری کنند, سیستم های خبره گفته می شود.این سیستم ها دارای پایگاه دانشی هستند که انباشته از اطلاعات و دانشی است که انسانها هنگام تصمیم گیری درباره یک موضوع خاص , بر اساس آنها تصمیم می گیرند.

همانطور که اشاره شد ریشه اصلی سیستم های خبره یا سیستمهای مبتنی بر دانش به حوزه مطالعاتی به نام هوش مصنوعی(AI) بر می گردد و سیستم های خبره موجودیت خود را مدیون هوش مصنوعی هستند بگفته ی "ماروین مینسکی" :

"هوش مصنوعی, حوزه مطالعاتی است که سعی در ایجاد سیستم هایی دارد که به نظر افراد هوشمند هستند".

فصول 1 تا 6 این پروژه بطور کلی در باره ساختار سیستم های خبره و فصل 2 بطور خاص درباره خصوصیات سیستمهای خبره و فصل 7 کاربردهای مختلف و فراوان موجود و بالقوه سیستم های خبره را تشریح می کند.

فهرست

مقدمه
فصل اول-معرفی سیستمهای خبره
فصل دوم-ویژگی های سیستم های خبره
فصل سوم-ارائه دانش
فصل چهارم-تکنیک های استنتاج
فصل پنجم-اکتساب دانش
فصل ششم-استنتاج فازی
فصل هفتم-محدوده کاربردی سیستمهای خبره
منابع

برای دانلود این پروژه اینجا کلیک کنید.